Hoe vraag ik bewindvoering aan:

Na een persoonlijk contact met EMHA bewindvoering waarin de benodigde formulieren etc. zijn ingevuld zal het verzoek ingediend worden bij de kantonrechter in de buurt.

Het verzoek tot onderbewindstelling kan aangevraagd worden door jou zelf, echtgenoot, geregistreerd partner, familieleden (bloedverwanten tot in de 4e graad dit zijn ouders, opa/oma, kinderen, kleinkinderen, broers zussen, ooms, tantes, neven en nichten), degene die het gezag heeft, de curator of mentor van betrokkene, de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt, de officier van justitie en het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene. Het college kan bewind aanvragen als de betrokkene geld verspilt en/of in de problemen zit door schulden.

De klant of verzoeker mag zelf een bewindvoerder kiezen en deze voorleggen aan de rechtbank. Als je kiest voor EMHA Bewindvoering zal ik me bereid verklaren door het invullen van een bereidverklaring. Als er een bewindvoerder wordt voorgesteld die je zelf kiest dan zal de kantonrechter hier vaak in mee gaan tenzij er goede redenen zijn om dit tegen te gaan.

De rechtbank zal een uitnodiging sturen voor de zitting (op dit moment kan het bewind schriftelijk toegekend worden in verband met Corona). Indien er belanghebbende familieleden zijn die niet akkoord zijn, kunnen zij een verweerschrift indienen bij de Rechtbank.

Tijdens de zitting wordt het verzoek behandeld met, de verzoeker, de persoon voor wie het bewind bedoeld is, de voorgestelde bewindvoerder en eventuele belanghebbenden (ook de belanghebbenden die verweer in hebben gediend). Bij deze zitting is het niet nodig om je te laten vertegenwoordigen door een advocaat.

De kantonrechter doet uitspraak: er wordt beslist of hij akkoord gaat met het verzoek.

Iedereen die op de zitting was krijgt per post de uitspraak (beschikking) toegestuurd. Een eventueel hoger beroep kan binnen 3 maanden na de uitspraak ingediend worden.