Wat is bewindvoering

Bewindvoering is er om diegene te beschermen die (tijdelijk) niet in staat is om de eigen financiële belangen te behartigen. Het voorkomt dat anderen misbruik van uw situatie kunnen maken. Het is een beschermende maatregel en het wordt daarom ook wel beschermingsbewindvoering genoemd.

Deze beschermingsmaatregel is er voor personen voor mensen vanaf 18 jaar. Beschermingsbewind wordt bij de rechtbank aangevraagd. U wordt dan uitgenodigd door de rechtbank voor behandeling van deze aanvraag. Na de zitting ontvangt u een uitspraak en kan het bewind starten.

Hier volgt een korte uitleg vanuit de Rechtspraak.