Wat doet EMHA bewindvoering:

Als de bewindvoering is uitgesproken zorg ik voor alle goederen die onder het bewind vallen. We gaan samen kijken in hoeverre we rekening kunnen houden met de wensen van jou als klant.

Als het bewind is uitgesproken mag je van mij verwachten dat ik de onderstaande werkzaamheden voor je verricht. Daarnaast krijg je inzage via Onview.

– Openen beheerrekening en mogelijk een leefgeldrekening bij ABN AMRO

– Opmaken van een budgetplan waarop alle inkomsten en uitgaven zichtbaar zijn en de hoogte van het leefgeld bepaald is

– Betalen van de vaste lasten en leefgeld, voorwaarde hiervoor is wel dat er voldoende inkomsten zijn

– Aanschrijven van alle vaste lasten zodat alle inkomsten en uitgaven op de beheerrekening worden ontvangen en van de beheerrekening worden betaald.

– Zorgdragen dat het inkomen niet onder de beslag vrije voet komt

– Controleren of er recht is op en indien nodig aanvragen van toeslagen van de Belastingdienst (oa. Zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget etc.)

– Aanvragen bijzondere bijstand (oa. individuele inkomenstoeslag, kosten bewind etc.)

– Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke en waterschap belastingen

– Zorgdragen voor de juiste verzekeringen en eventueel aanvragen

– Indienen declaraties bij de zorgverzekeraar

– Inventariseren van eventuele schulden

– Daar waar mogelijk een betalingsregeling treffen

– Belastingaangifte box 1.

– Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording

– Vijfjaarlijks het bewind evalueren

– Contactmomenten zowel telefonisch via het spreekuur en een huisbezoek.

– Aanvragen schuldregeling indien van toepassing