Tarieven professioneel bewindvoering 2023

1 persoons huishouden
Bewindvoering zonder schulden€ 125,54 maandelijks
Bewindvoering met problematische schulden€ 162,44 maandelijks
Aanvangswerkzaamheden€ 709,06 eenmalig
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning€ 442,86 eenmalig
Opmaken eindrekening & -verantwoording€ 266,20 eenmalig
Beheer PGB€ 664,29 per jaar
2 persoons huishouden*
Bewindvoering zonder schulden€ 150,54 maandelijks
Bewindvoering beiden met problematische schulden€ 194,81 maandelijks
Bewindvoering 1 zonder schulden 1 met problematische schulden€ 172,72 maandelijks
Aanvangswerkzaamheden€ 850,63 eenmalig
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning€ 442,86 eenmalig
Opmaken eindrekening & -verantwoording€ 319,44 eenmalig
Beheer PGB€ 664,29 per jaar

Een verzoek tot onderbewindstelling bij de rechtbank kost geld, zogenaamde griffierechten. Op dit moment bedraagt het griffierecht €85,00 voor onvermogende.

Wanneer het inkomen rond het sociaal minimum is kun je voor de griffierechten bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten van bewindvoering worden ook vaak vergoed door de bijzondere bijstand. De bewindvoerder zal na de uitspraak hiervoor een aanvraag indienen. Indien de gemeente aangeeft dat het inkomen te hoog is dien je zelf de kosten voor bewindvoering te betalen.

*er wordt over een 2 persoons huishouden gesproken als er sprake is van een economische eenheid.

** deze prijzen zijn inclusief 21% BTW en komen uit de Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2023

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-43179.html